Horsch majssåmaskin


Horsch maestro 8 radig med RTK automatisk radavstänging
Till Säsongen 2019 kommer vi ha en ny Horsch Maestro för 12 rader betsådd och 8 rader majssådd. Med denna maskin får vi möjlighet att erbjuda radgödsling även till betor. Maskinen kommer även att vara helt gpsstyr för maximal effektivitet!

Majssådd 8 rader med radavstänging