Horsch & Monopill betsåmaskin

Betsådden utförs med 12 rader och RTK