Väderstad Tempo & Monopill betsåmaskin

Temposådd av 18rader sockerbetor eller raps på 50cm radavstånd och gödningsplacering i såraden. Ekipaget är utrustat med RTK och GPS styr sektionsavstängning. Möjlighet för variabel giva av utsäde samt gödning efter tilldelningsfiler.

Betsådden utförs med 12 rader och RTK


https://www.youtube.com/watch?v=V07bEbrGuA8